Tarief/verwijzing

Om in behandeling te worden genomen door een fysiotherapeut heeft u sinds 1 januari 2006 geen verwijzing meer nodig. Dit betekent dat u rechtstreeks een afspraak met ons kunt maken.


Deze praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Alle behandelingen (fysiotherapie, manuele therapie) binnen de praktijk worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering.
Indien uw (aanvullende) verzekering niet toereikend is of indien u niet aanvullend verzekerd bent, hanteren wij een jaarlijks vastgesteld tarief. Deze tarieven liggen ter inzage in de praktijk.

Bastings Webdesign