Geriatrie Fysiotherapie

 

Wat is geriatrie fysiotherapie?

De geriatriefysiotherapeut draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van kwetsbare ouderen, mensen met een hoge biologische leeftijd en uitgebreide gezondheidsproblematiek.
De geriatrie fysiotherapeut richt zich op het dagelijks bewegen van de oudere patiënt in zijn leefomgeving en streeft naar het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en voor deelname aan activiteiten in de samenleving.

Het langer zelfstandig blijven in het dagelijks leven is voor de meeste ouderen van groot belang en wordt door de huidige wetgeving ook gestimuleerd.
 

 

Mogelijke hulpvragen waarmee u terecht kunt bij de geriatrie-fysiotherapeut:
• U kunt moeilijk uit uw stoel en/of bed komen;
• U kunt niet meer zelfstandig naar het toilet gaan;
• U kunt niet meer zonder een hulpmiddel lopen;
• U durft/kunt de trap niet meer op;
• U kunt uw dagelijkse bezigheden niet meer (goed) uitvoeren denk bv aan koken, strijken, hobby’s;
• U kunt zich niet meer zelfstandig verzorgen;
• U durft niet meer te fietsen;
• U valt (regelmatig) of heeft evenwichtsproblemen.
 

De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het (makkelijker) opstaan uit bed of stoel.
 

Samenwerken, plus het streven naar korte lijnen

Afhankelijk van de hulpvraag wordt er een behandelplan samengesteld. Vaak vindt de begeleiding/ behandeling thuis plaats. Hierdoor wordt er gestreefd naar een nauwe samenwerking met de eventuele thuiszorg en behandelend arts. Een multidisciplinaire aanpak is van belang om het optimale resultaat te krijgen.
Aangezien er in het algemeen dagelijks functioneren, denk aan koken, aankleden en boodschappen doen beperkingen kunnen zijn, wordt er nauw met een ergotherapeute samengewerkt.
Naast de behandeling van de patiënt speelt ook het geven van advies aan mantel- en thuiszorg een grote rol. Bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de prognose, de transfers ,het uitvoeren van dagelijkse handelingen en het aanschaffen van mogelijke (loop)hulpmiddelen.
Over eventuele aanpassingen in uw woning kan advies en begeleiding voor de aanvraag gegeven worden. 

Bastings Webdesign