Kwaliteit

Dagelijks aandacht voor kwaliteit

Fysio Willems levert kwaliteit en waakt daarom ook op alle fronten over zijn kwaliteit. De fysiotherapeuten binnen de praktijk zijn allemaal:

  • BIG (beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd. Deze inschrijving duidt erop dat de ingeschreven personen een door de wet beschermde titel voeren en een door de overheid erkende beroepsopleidingen hebben gevolgd.
  • geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF, beroepsvereniging voor fysiotherapeuten).

Scholing

Eén van de onderdelen van de registratievoorwaarden is het verplicht volgen van aanvullende scholingstrajecten zodat de fysiotherapeuten altijd kennis hebben van de meest recente ontwikkelingen in het vak en zich zo ook verder kunnen specialiseren. Opname in het register is alleen mogelijk als steeds aan alle voorwaarden is voldaan. Het register wordt jaarlijks actueel gehouden. Het is te vinden op www.fysionet.nl

Bastings Webdesign